Реставрация на мебели

Услуги

имаме дългогодишен опит в

Реставрация на мебели от XIX – XX век

Пресъздаваме първоначалният им облик и вдъхваме отново така желаната капчица живот.

Реставрация на кожа и мебелен обков

Усъвършенстваме се в реставрацията на кожа и мебелен обков

Пресъздаване на рамки за картини

Изработваме калъпи за пресъздаването на гипсови отливки за рамки на картини.