Реставрация на мебели

Масло от пчелен восък

Безпрахово освежаване на дървени конструкции напукани и частично разрушили се, третирани с лак и други инпрегнанти