Реставрация на мебели

Месингов полилей

Полилеят е оригинален с приспособено електричество. Два кръга с по 4 крушки.