Реставрация на мебели

Фурнири

Фурнир и що е фурнир?

Фурнирът предсдтавлява надлъжно или напречно изрязан на специални машини дървесен материал във формата и дебелината на лист хартия.

 

Фурнирът е измислен с цел намаляване изсичането на дървета и правенето от тях на толкова много масивна дървесина. В днешни дни се използва малко и е скъпо удоволствие защото за направата му се изисква майсторлък