Реставрация на мебели

Реставрация на мебели от XIX – XX век

Пресъздаваме първоначалният им облик и вдъхваме отново така желаната капчица живот.