Реставрация на мебели

Пресъздаване на рамки за картини

Изработваме калъпи за пресъздаването на гипсови отливки за рамки на картини.